Ekonomi

Banka hisselerini satın almadan önce bilmeniz gerekenler

DUVAR – Enflasyon muhasebesi dışında bırakılan bankacılık sektörünün 2023 yılının son çeyreğinde net kârında çift haneli düşüş bekleniyor. En yüksek kârın Garanti BBVA tarafından açıklanması beklenirken, swap maliyetlerindeki artış ve mevduat faizlerindeki artış kârları baskıladı.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, hisseleri borsada işlem gören şirketler için bilanço dönemi başlıyor. Ancak bu sene işler biraz karışık. Bankacılık şubesi enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutulduğundan öncelikle bankaların bilançoları açıklanacak. Takvime göre Garanti BBVA ve bankaların bilanço dönemi 29 Ocak’ta başlıyor. Aracı kurumların bankalara yönelik öngörüleri, bankaların 2023 yılının son çeyreğinde net kârında daralma yaşadığını gösteriyor. Bankalarda son çeyrekte net kâr düşüşü yaşandı. 2023 çeyreğinin ise yüzde 16-22 arasında olması bekleniyor.

GARANTİ BBVA YATIRIM

Garanti BBVA Yatırım’ın beklentilerine göre, araştırma kapsamındaki bankaların yılın son çeyreğinde kârlarında yüzde 22 oranında daralma bekleniyor. Rapora göre, çeyreklik bazda düşüş gösteren TÜFE’ye endeksli tahvil getirileri ve swaplar dahil daralan net faiz marjı, kârlılığı azaltan en önemli faktörler arasında yer alıyor. TL kredi büyümesi yüzde 8 ile bir önceki çeyreğe yakın kalsa da özellikle yılın son aylarında hızlanan mevduat faizleri bankaların net faiz marjları üzerinde baskı yarattı. Bu dönemde bankaların swap kullanımı artarken, swap giderleri bir önceki çeyreğe göre yaklaşık iki kat arttı. Komite gelirleri artan kredi kartı faiz oranlarıyla destekleyici olmaya devam etti. Faaliyet giderleri tarafında ise yılın son çeyreğinde dönemsel bir artış bekleniyor. Spesifik kredi dokümantasyonu nedeniyle provizyon maliyetlerinin bir miktar artması muhtemeldir. Bu çeyrekte bankaların kârlılığını destekleyen bir diğer unsur da düşük vergi oranları oldu. Garanti BBVA Yatırım kapsamına giren bankalar arasında sadece Vakıfbank ve TSKB çeyreksel bazda net kârını artırmayı başarıyor. Vakıfbank’ta kredi spreadinin yaklaşık 6 puana yakın artması kârlılığı destekleyen bir unsurdur.

TSKB ise azalan TÜFE gelirlerini artan kredi marjlarıyla telafi edebilir. Akbank’ın net kârı, özellikle düşük TÜFE kağıt getirilerinin bir sonucu olarak bu çeyrekte düşüş gösteriyor. İş Bankası’nda marj tarafında net bir toparlanma yok, zayıflık devam ediyor. Komite gelirleri güçlü ancak bazı özel kredi belgeleri nedeniyle provizyon maliyetlerinin artması bekleniyor. Artan mevduat maliyetleri nedeniyle Yapı Kredi’nin kredi spread’i negatif olmaya devam ediyor. Yapı Kredi bu çeyrekte batık kredi satışından 500 milyon TL kâr elde etti. Ayrıca güçlü tahsilatların da katkısıyla riskin net maliyeti negatif olacaktır. Halkbank’ta toplam kredi spreadinde 300 baz puana yakın iyileşme gözlenirken, negatif rakamlar halen devam ediyor ve düşük TÜFE kağıt gelirleri karlılığı baskıladı.

AK YATIRIM

Kurum, TÜFE tahvil gelirlerindeki düşüş ve marj baskısının son çeyrek kârını azalttığını kaydetti. Ak Yatırım, bankaların kârlarının son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 15 oranında azalmasını bekliyor. Bu düşüş büyük ölçüde TÜFE tahvil gelirlerindeki düşüşten ve alım/satım gelirlerindeki düşüşten kaynaklandı. Öte yandan komite gelirlerindeki güçlü seyir ve düşen aktif vergi oranı kârları destekleyecektir. Ancak Vakıfbank Garanti Bankası, Albaraka Türk ve TSKB’de net kârın düşük-orta tek haneli oranlarda artmasını bekleyen Ak Yatırım, bu kümeden Vakıfbank’ın 4,3 milyar TL, Albaraka’nın ise 1,5 milyar TL serbest karşılık tahsis edeceğini öngördü. Kârdaki olumlu farklılaşma, Vakıfbank ve Garanti Bankası’ndaki TÜFE tahvil gelirlerinden, Albaraka Türk’teki gayrimenkul yatırımlarının değerlemesinden ve TSKB’deki bölünmeden olumlu farklılaşan temel faiz marjından kaynaklandı. Aylık bankacılık verilerine göre, mevduat bankalarının çekirdek net faiz marjı, ticari kredi faiz oranlarının 3Ç23 sonunda normalleşmesiyle bir miktar toparlansa da, mevduat maliyetinin artması, talebin azalmasıyla yeniden zayıflamaya başladı. mevduat payı ve özellikle TL cinsinden zorunlu karşılık yükünün son çeyrekte daha da artması.

Bankalarda swap fonlama kullanımı 2023 yılının son çeyreğinde 2023 yılının son çeyreğine göre artarken, repo fonlamasında bir miktar düşüş yaşandı. Hem swap fonlu fiyat hem de swap maliyetindeki artışla birlikte swap giderlerinin bir önceki çeyreğe göre 3-4 katına ulaşması bekleniyor. Özetle araştırma kapsamındaki bankalardaki çekirdek net faiz marjının son çeyrekte 150-200 baz puan azaldığı varsayıldı. Bankaların döviz alım/satımından elde edilen hazine gelirleri önemli ölçüde azaldı. Komite gelirleri kredi kartlarıyla arttı. Gerek güçlü kredi kartı alımları, gerekse artan siyasi ilgi ve işlem ücret/komisyonlarındaki artış, banka komite gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 30’un üzerinde artmasına olanak sağladı. İş Bankası ve Halkbank’ta büyümenin ortalamanın oldukça üzerinde olması, Albaraka’da ise düşüş bekleniyor. Aralık ayının son haftasında takipteki alacaklara dönüşen krediler 16 milyar TL’lik girişle 191 milyar TL’yi aştı. Buna göre araştırma kapsamındaki bankaların (Yapı Kredi hariç) provizyon maliyetlerinde önemli artışlar bekliyoruz.

ÜNLÜ&CO

Kurum, araştırma kapsamındaki bankaların son çeyrekte yüzde 20, yıllık bazda ise yüzde 16 düşüşle toplam 83,1 milyar TL net kar açıklamasını bekliyor. Artan swap maliyetleri nedeniyle ortalama net faiz marjında ​​145 baz puanlık daralma beklenirken, TL kredi mevduat spreadinde 150 baz puanlık bir genişleme öngörülmüştür. Öte yandan, takipteki kredi oluşumundaki hızlanma ve karşılık oranlarındaki artış nedeniyle net risk maliyetinin çeyrekten çeyreğe 53 baz puan artarak 140 baz puana ulaşması öngörülüyor. Kurul gelirlerinin geçen çeyreğe göre yüzde 29, yıllık bazda ise yüzde 176, faaliyet giderlerinde ise yıllık yüzde 85 oranında artış gösterdiği öne sürüldü. Departman genelinde kredi ve mevduat büyümesi yüzde 9 ve yüzde 12 olarak gerçekleşti. Üç aylık bazda en yüksek kâr artışını Vakıfbank ve TSKB’nin bildirmesi beklenirken, en büyük kâr düşüşlerini Halkbank, Akbank ve Yapı Kredi’nin bildirmesi bekleniyor.

OYAK YATIRIM

Kuruma göre swap maliyetleri son çeyrekte kârlar üzerinde baskı oluşturacak. Araştırma kapsamındaki bankaların kârlarının son çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 14, yıllık bazda ise yüzde 5 oranında azalması bekleniyor. Çekirdek gelirler (net faiz geliri + komisyonlar), hem yüksek kredi getirileriyle genişleyen çekirdek kredi/mevduat marjının hem de yeni kredi kullandırımlarının ve yeni kredi kullandırımlarının katkısıyla artan yönetim kurulu gelirlerinin etkisiyle çeyreklik bazda yüzde 17 artacak. Ödeme sistemi. TL kredi/mevduat farkı, negatif olmasına rağmen, yüksek kredi yeniden fiyatlaması ve artan kredi hacmiyle birlikte iyileşecektir. Swaplar, TL mevduata göre nispeten uygun maliyetli olması nedeniyle 4. çeyrekte bankalar tarafından yaygın olarak kullanıldı. Kurum, takip ettiği bankalar için üçüncü çeyrekteki 12 milyar TL’ye kıyasla son çeyrekte 46 milyar TL’lik dev bir swap maliyeti öngördü. Tüm bunların etkisiyle kapsamımızdaki büyük ölçekli bankalar için 4. çeyrekte çeyrekten çeyreğe 1,6 puanlık marj daralması varsayıldı. 2024 yılında olası risklere yönelik ayrılan ihtiyati karşılıklar nedeniyle 2023 yılının son çeyreğinde net kredi riski maliyetinin artacağı öngörülüyordu.

DENİZ YATIRIM

Kurum, araştırmaya dahil edilen bankaların yıllık kârlarında bir önceki döneme göre yüzde 16, yüzde 20 oranında kâr daralması yaşanabileceğini öngördü. TL kredi/mevduat faiz farkının sınırlı toparlanmasına rağmen, swap harcamalarındaki artış ve TÜFE’ye endeksli tahvillerin yüksek katkısının ardından son çeyrekte yaşanan düşüş nedeniyle net faiz gelirinde önceki döneme göre düşüş yaşandı. önceki dönem (önceki dönemlerdeki farkın büyük bir kısmı 3Ç23 mali tablolarına yansımıştır). kısmi gerileme iddia edildi. TL kredilerin çeyreklik bazda yüzde 8,3, YP kredilerin ise çeyreklik bazda yüzde 2,2 arttığı 2023 dördüncü çeyrekte, dolar bazında TL mevduat yüzde 12,7, döviz mevduatı ise yüzde 2,1 arttı. Takipteki kredi oranı yüzde 1,62, takipteki alacaklar karşılık oranı ise yüzde 78,6 oldu. Bu dönemde yıllık kâr artışında TSKB, Vakıfbank ve Garanti’nin ön planda olmasını beklerken, aynı üçlünün önceki döneme göre net kâr gelişiminin diğer bankalara göre daha olumlu olacağı da öngörülüyordu.

ZİRAAT YATIRIM

Kurumun iddialarına göre mevsimsellik nedeniyle mevduat faiz oranlarında artış yaşansa da kredi faiz oranlarında da artışlar yaşandı. TL kredi mevduat spreadinde kısmi bir toparlanma yaşandı. Öte yandan, önceki çeyrekte yıl sonu enflasyonunda yapılan yukarı yönlü güncellemeler nedeniyle TÜFE’ye endeksli tahvil getirilerinin genel olarak olumlu etkisi bu çeyrekte görülmedi. Büyüyen krediler ve ödeme sistemlerinin desteğiyle net fiyat ve yönetim kurulu gelirlerinde güçlü artışlar yaşanırken, artan swap maliyetleri nedeniyle ticari kayıplar yaşandı. Önceki çeyrekte TÜFE’ye endeksli tahvil getirisi hesaplamasında enflasyon tahminini yüzde 60’a yükselten Akbank ve Yapı Kredi’nin (Ekim – Ekim enflasyonu %61,4), bu dönemde bu tahvillerden elde edilen gelirin bir önceki döneme göre azalması bekleniyor. önceki çeyrek.

Enflasyon anketine göre İş Bankası önceki çeyreğe benzer bir gelir beklerken, kamu bankalarında TÜFE katkısının daha yüksek olacağı öngörülüyordu. Mevduat faizlerindeki artışa paralel olarak kredi faizlerinde de artış yaşanırken, en yüksek artışın (swap hariç) net faiz gelirinde Vakıfbank’ta görülmesi bekleniyor. Akbank ve Yapı Kredi Bankası’nda düşüş iddia edildi. Son çeyrekte provizyon maliyetlerinde de artış yaşandı. Kamu bankalarında Vakıfbank’ta ayrılan ücretsiz karşılık nedeniyle daha yüksek karşılık gideri kaydedilmesi beklenirken, Halkbank’ta düşük karşılık gideri bekleniyor. Ziraat Yatırım’ın takip ettiği bankalar arasında çeyrek bazında en yüksek kâr artışının TSKB’de yaşanması beklenirken, Garanti Bankası ve Vakıfbank’ta ise hafif bir kâr artışı bekleniyor. Diğer bankalar kar düşüşü öngörürken, en büyük düşüşün Halkbank’ta olması bekleniyor. Garanti Bankası’nın bu çeyrekte en yüksek kârı açıklayabileceği varsayılmıştı. Takipteki bankaların toplam kârlarının 2023 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 19, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15 oranında azalacağı öngörülüyordu.

kurucasile-haber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler